اطلاعیه شرط معدل

اطلاعیه
با توجه به پیگیری های فرماندار محترم شهرستان بردسیر در خصوص جذب حداکثری نیروهای بومی (بردسیر) شرط معدل موسسات غیر دولتی ,صرفا برای داوطلبین با کد ملی ۳۱۷, از ۱۵ به ۱۴ تعییر یافت.